Automatyzacja pracy

Lupe posiada wiele narzędzi automatyzujących pracę, odciążających pracowników od tworzenia dodatkowych rejestrów, przesyłania pism czy e-maili, pilnowania terminów i informowania mieszkańców o zmianach w zgłoszeniach. Również informowanie mieszkańców o istotnych sprawach jest wyjątkowo proste, ponieważ nie ma potrzeby ręcznej publikacji treści w wielu różnych miejscach.

Zamiast angażować urzędników czy biuro obsługi mieszkańca do ręcznej dekretacji zgłoszeń, lepiej skorzystać z automatycznej dekretacji wg różnych kryteriów, jak kategoria czy sektor, w którym jest dodane zgłoszenie. Dekretacja według sektorów jest szczególnie przydatna w przypadku zgłoszeń dotyczących odpadów czy odśnieżania. System sam określa właściwy sektor na podstawie adresu zgłoszenia.

Nie ma też potrzeby drukowania czy wysyłania zgłoszeń e-mailem, ponieważ inspektor może skorzystać z aplikacji mobilnej i na miejscu zweryfikować oraz skorygować zgłoszenie. Lupe nadzoruje też terminowość załatwiania zgłoszeń, co przydaje się przy rozliczaniu wykonawców z gwarancji. Każda jednostka zarządza swoimi zgłoszeniami, widzi swoje własne statystyki, może uzupełniać swoje własne atrybuty, eliminując niepotrzebne raportowanie czy rejestry.

Istnieje też możliwość automatycznego rejestrowania zgłoszeń wpływających poprzez pocztę e-mail. Lupe pozwala na monitorowanie wielu skrzynek pocztowych i każdy wpływający e-mail jest automatycznie dodawany jako nowe zgłoszenie, lub komentarz do istniejącego, jeśli w tytule e-maila jest numer zgłoszenia. Dodawane są też załączniki, a nadawca jest rozpoznawany w bazie zgłaszających lub tworzone jest jego nowe konto.

Istnieje też możliwości definiowanie zaawansowanych reguł widoczności zgłoszeń przez poszczególne podmioty i pracowników, w tym możliwość wielopoziomowego zarządzania zgłoszeniami przez moderatorów i wykonawców oraz dostępu do informacji o zgłoszeniach przez obserwatorów.