Jakość powietrza

Jakoś powietrza to bardzo istotny problem, trapiący wiele większych i mniejszych miejscowości. Lupe, mając ambicje być ważnym uczestnikiem codziennego życia mieszkańców i głównym środkiem komunikacji z mieszkańcami, dostarcza również informacje o jakości powietrza w Twojej miejscowości.

Aplikacja mobilna Lupe prezentuje bieżącą informację o jakości powietrza w wielu punktach miasta lub na terenie gminy. Dane są regularnie aktualizowane na podstawie danych ze stacji pomiarowych Inspekcji Ochrony Środowiska. W przypadku przekroczenia bezpiecznych wartości stężenia zanieczyszczeń, Lupe może automatycznie wygenerować komunikat, które po zatwierdzeniu, zostanie opublikowany we wszystkich kanałach komunikacji Lupe.

Aplikacja mobilna Lupe prezentuje czytelną informację o stanie jakości powietrza - aktualnym poziomie poszczególnych zanieczyszczeń w stosunku do kolejnego progu oraz ewentualnych przekroczeniach.