Harmonogram odpadów

Zapewnienie sprawnego procesu odbioru odpadów to jedna z bardziej istotnych funkcji samorządu. Na tym polu Lupe oferuje wygodną funkcję subskrypcji terminów odbioru odpadów dla wielu punktów adresowych jednocześnie, i to w wielu różnych miejscowościach.

Wiele osób mieszka w jednej miejscowości, pracuje w innej a dodatkowo opiekuje się swoimi bliskimi w jeszcze innej. Takie osoby z pewnością docenią możliwość przypominania im o tych terminach w każdej z tych lokalizacji.

Lupe ofertuje też bardzo wygodne narzędzie do edycji harmonogramów odbioru odpadów. Zaproś swoich wykonawców odbioru odpadów do zarządzania harmonogramami w Lupe i porzuć pliki PDF!

Możliwości dla mieszkańców

Widok ekranu harmonogramu odbioru odpadów aplikacji mobilnej Lupe

 • Udostępnianie w aplikacji mobilnej informacji na temat harmonogramu odbioru odpadów w konkretnych punktach adresowych.
 • Subskrypcja harmonogramu dla wielu adresów z wygodną wizualizacją w postaci kalendarza.
 • Przypomnienia w telefonie o nadchodzących terminach odbioru poszczególnych rodzajów odpadów.

Możliwości dla operatorów/administratorów

 • Proste i szybkie definiowanie harmonogramu odbioru odpadów z podziałem na sektory, strefy (grupa miejscowości, ulic, różnych zakresów numeracji budynków lub punktów odbioru odpadów) oraz rodzaje odpadów.
 • Możliwości podziału obszaru gminy na sektory, obsługiwane przez różnych wykonawców. Sektory można narysować na mapie, a nawet wyświetlilc na stronie WWW.
 • Prosta obsługa - daty odbioru można łatwo ustalić poprzez zaznaczanie dat na kalendarzu jednym kliknięciem!
 • Generator harmonogramu - podaj tylko datę początkową i okres, co ile następuje odbiór danej frakcji, a system sam określi daty z pominięciem dni wolnych od pracy.
 • Harmonogramy można wersjonować - wcześniej przygotować dla różnych terminów obowiązywania.
 • Zarządzanie słownikami miejscowości i nazw ulic, import danych z systemów ewidencji umów.
 • Zarządzanie bazą punktów odbioru odpadów.
 • Słowniki typów zabudowy i frakcji (typów odpadów).
 • Import danych o zaległościach w opłatach za odbiór odpadów i wysyłanie przypomnień.
 • Zgłoszenia problemów, dodawane do systemu, mogą być automatycznie przydzielane do operatora danego sektora odbioru. Podgląd harmonogramu znakomicie ułatwia ocenę zasadności zgłoszeń.