Komunikaty

Lupe może zbierać wszystkie istotne informacje z różnych źródeł i udostępniać, a właściwie przekazywać mieszkańcom w sposób dla nich najwygodniejszy. Czyli z jednej strony mamy wiele źródeł różnych informacji, a z drugiej całą tę informację zebraną w jednym miejscu, ale dostępną na różne sposoby. Lupe zmienia źródła informacji na jej różne formy, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań odbiorców.

Ilustracja do artykułu Lupe - Prezentacja SmartCity Forum.png

Zrzut ekranu aplikacji mobilnej Lupe z lista wiadomościLupe pozwala na publikację treści w aplikacji mobilnej, na stronie internetowej usługi, e-mailem, na fanpage’u Facebooka, SMS-em, wysyłkę newsletterem czy na inne sposoby, które można bardzo łatwo dodać do systemu. Jednym z kanałów publikacji mogą być również zintegrowane zewnętrzne aplikacje, usługi i strony internetowe. Dzięki temu Lupe może pełnić rolę systemu CMS, stanowiąc nie tylko integrator treści, ale też jednolity punkt ich wprowadzania i publikacji na różnych witrynach. Dzięki temu Lupe jest bardzo dobrą podstawą do budowy portalu mieszkańca.

Oczywiście, szczególnie w przypadku usług, mówimy o przekazywaniu komunikatów w sposób spersonalizowany. Każdy dostaje informacje przeznaczone tylko dla niego - na przykład o zaległości w podatku lokalnym. Otrzymuje też informacje przeznaczone dla grupy, której jest częścią, np. radni, sołtysi czy członkowie rady biznesu. Zachęcamy, aby do korzystania z systemu Lupe były włączane inne jednostki, np. wodociągi, firmy zajmujące się odpadami, czy przedszkola.

Lupe obsługuje znacznie więcej niż tylko zwykłe aktualności. Komunikaty mogą pochodzić z systemu zarządzania kryzysowego czy Regionalnego Systemu Ostrzegania. Również system zarządzania ruchem można tak zintegrować, aby komunikaty o utrudnieniach drogowych trafiły do mieszkańców natychmiast, poprzez choćby aplikację mobilną. Warto podłączyć Lupe do innych e-usług i wysyłać przypomnienia o terminie wizyty, możliwości odebrania decyzji, albo o niezapłaconym podatku.

Lupe daje możliwość kategoryzacji  komunikatów, określania ich ważności czy dat publikacji i cykliczności. Można wskazać na mapie obszar, np. remontu drogi czy wpływu awarii wodociągów na niedostępność wody na określonym terenie.

Komunikaty - funkcje dla mieszkańców

 • Przeglądanie komunikatów w różnych formach wizualnych: listy, kafle, mapa, kalendarz.
 • Subskrypcja komunikatów w postaci RSS, newsletter lub SMS.
 • Komunikaty mogę być skierowane do konkretnych osób, np. dotyczące zaległości w opłatach za odbiór śmieci. System rejestruje fakt przeczytania komunikatu przez odbiorcę.
 • Możliwość określania charakteru komunikatów: alarmowe, promocyjne, ważne. Komunikaty skierowane do mieszkańców mogę dotyczyć zarówno kwestii działania infrastruktury miejskiej, ale też mogą być powiązane z wydarzeniami kulturalnymi i innymi istotnymi informacjami z życia danej miejscowości.
 • Różne sposoby wizualizacji komunikatów, zależnie do ich charakteru, np. czerwone tła ostrzeżeń, niebieskie tła zaproszeń. Sposób ich wizualizacji może być w pełni dostosowany do potrzeb wdrożenia.

 • Integracja z RSO (Regionalny System Ostrzegania) – komunikaty RSO dla wybranego województwa automatycznie są publikowane w Lupe.
 • Przeglądanie wydarzeń w postaci różnych widoków kalendarza – miesięczny, tygodniowy, dzienny, plan na najbliższe dni. Synchronizacja kalendarza z własnym kalendarzem, np. w telefonie lub programie pocztowym.

Zarządzanie komunikatami

 • Dodawanie komunikatów, z możliwością wskazania obszaru którego dotyczą, kategorii, dat publikacji (od - do) oraz wskazania adresu URL, pod którym są dostępne dodatkowe informacje.
 • Definiowanie komunikatów jako wydarzenia - ze wskazaniem daty tego wydarzenia oraz wydarzeń cyklicznych, w cyklach dziennych, tygodniowych, miesięcznych lub rocznych, z różnymi wyjątkami.
 • Dodawanie komunikatów prywatnych, skierowanych do konkretnych osób lub grup.
 • Dodanie do komunikatów skomplikowanych danych przestrzennych pojedynczych i wielokrotnych: punktów, linii, i dowolnych kształtów. Można dzięki temu np. zaznaczyć wiele skrzyżowań objętych awarią świateł lub obszar powodzi.
 • Podział komunikatów na kategorie i poziomy ważności. Komunikaty ważne lub promocyjne można wyróżniać graficznie.

 • Wysyłanie powiadomień PUSH do aplikacji mobilnej.
 • Wysyłanie komunikatów poprzez newsleter i SMS oraz udostępnianie jako RSS. Kanały dysktrybucji mogą być włączane dla każdego z komunikatów niezależnie.
 • Możliwość publikacji komunikatów na konkretnej witrynie Facebooka.
 • Przeglądanie komunikatów - lista i mapa, z wyszukiwaniem i filtrowaniem.
 • Możliwość różnych wizualizacji komunikatów, zależnie do potrzeb operatora, np. wyglądu jego strony WWW.
 • Lupe pozwala na subskrypcję powiadomień w aplikacji mobilnej dla każdej z miejscowości niezależnie. Aplikacja, po otrzymaniu komunikatu dotyczącego innej miejscowości niż aktualnie ustawiona, przełącza się na nią (za potwierdzeniem). Funkcja jest bardzo przydatne dla osób, które mieszkają w jednej miejscowości, pracują w innej a np. wyjechał na wakacje do kolejnej – mogą otrzymywać komunikaty dla każdej z nich.