Raporty i analizy

Lupe posiada kokpit menadżerski, który dostarcza wiele gotowych statystyk i zestawień, a wbudowane raporty i zestawienia pozwalają w łatwy sposób zarządzać zgłoszeniami. Dodatkowe narzędzie analityczne pozwalają błyskawicznie ocenić sytuacje w mieście czy gminie oraz efektywność pracy poszczególnych jednostek, realizujących zgłoszenia.

Dzięki kilkunastu gotowym statystykom, mapom i zestawieniom władze samorządowe mają natychmiastowy przegląd całościowej sytuacji, a kierownicy poszczególnych jednostek widzą tylko to, co dotyczy ich kompetencji czy obszaru działania. Można przejść od danych ogólnych, np. o ilości zgłoszeń na poszczególnych statusach, do obciążenia jednostki i analizy jej efektywności. A to pozwala lepiej zaplanować budżety lub wakaty w poszczególnych jednostkach czy, na podstawie choćby analizy ilości zgłoszeń w poszczególnych kategoriach, w konkretnych obszarach funkcjonowania miasta.

Zrzut ekranu kokpitu menadżerskiego systemu Lupe

Kokpit menadżerski można dowolnie dopasować do swoich potrzeb, wybierając tylko te wykresy i zestawienia, które są intersujące dla danej osoby, lub filtrując dane po różnych kryteriach, jak daty, statusy czy kategorie.

Zrzut ekranu zestawienia zgłoszeń

Zestawienie zgłoszeń (problemów, pytań i propozycji) pozwala na ich dowolnie sortowanie, filtrowane, przeszukiwane i eksportowane. Wszelkie istotne informacje są wyróżniane graficznie. Zestawienie sygnalizuje np. przekroczenie terminów. Dostęp do danych osobowych zgłaszających wynika z nadanych uprawnień i można je regulowąć na kilku poziomach (brak dostępu do danych, tylko dane kontaktowe, pełne dane).

Animacja przedstawiająca mapę z analizą sytuacji w mieście oraz markerami wskazującymi na zgłoszenia.

Dzięki funkcjom analitycznym Lupe pozwala na ocenę sytuacji w mieście. Wyróżnia obszary, które ze względu na ilość i charakter zgłoszeń muszą być obdarzone szczególną uwagą. Naniesienie na powyższą analizę poszczególnych zgłoszeń pozwala łatwo określić, które z nich są najpilniejsze do rozwiązania, a ich naprawa w najwiekszym stopniu wpłynie na zadowolenie mieszkańców.

Lupe może być łatwo zintegrowane z zewnętrznymi narzędziami raportującymi, systemami BI, GIS innymi.