O produkcie

Lupe to rozwiązanie, które zapewnia prostą, dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami lokalnymi i odpowiednimi służbami miejskimi. Może stać się ważnym elementem budowania przez samorządy lokalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez angażowanie mieszkańców w dbanie o swoje miejsce zamieszkania - najbliższą okolicę, miejscowość, gminę.

Ilustracja do artykułu Lupe - Prezentacja 2_5.png

Lepsza komunikacja z mieszkańcami to wyższy poziom zadowolenia oraz zadbana okolica będąca wizytówką jej mieszkańców i władz. To również większe bezpieczeństwo i niższe koszty naprawy uszkodzeń, które zostały odpowiednio wcześniej zgłoszone. Jest też istotnym elementem budowania nowoczesnych rozwiązań Smart City. W połączeniu z innymi systemami może stanowić kluczowy punkt codziennej komunikacji z mieszkańcami w sprawie problemów z infrastrukturą miejską czy gminną. Może też być ważnym elementem prezentacji sprawności działania władz lokalnych.

Lupe jest łącznikiem integrującym różne źródła istotnych informacji, takie jak systemy zarządzania ruchem, obsługi urzędu, bazy wydarzeń lub obiektów czy systemy bezpieczeństwa. Uzupełniają to liczne wbudowane funkcje, np. spersonalizowany harmonogram odbioru odpadów czy przypominanie o nieopłaconych zobowiązaniach.

Dzięki możliwości wielokanałowego dostarczania tych treści (w tym przez aplikację mobilną, strony WWW, SMS, e-mail, Facebook) Lupe stanowi dostosowane do potrzeb i oczekiwań mieszkańców źródło ważnych i przydatnych informacji.

Lupe to również zbieranie i obsługa informacji przekazywanych przez mieszkańców poprzez zgłaszanie nieprawidłowości i propozycji dotyczących infrastruktury czy poprzez ankiety, pozwalające na przykład na ocenę planowanych inwestycji. Jako system serwisowy, Lupe pozwala na bardzo zaawansowane zarządzanie zgłoszeniami, w tym automatyzację ich obsługi, delegowanie do wykonawców czy pracę zdalną w terenie. Rozbudowane raportowanie i analityka pozwalają na ocenę i planowanie potrzeb inwestycyjnych czy projektów partycypacyjnych w poszczególnych obszarach infrastruktury komunalnej.

Dzisiaj społeczeństwo jest bardzo mobilne, często mieszkamy w jednej miejscowości, a pracujemy w innej. Lupe pozwala na przełączanie się pomiędzy miastami, a komunikaty ze wszystkich obserwowanych miast będziemy dostawać niezależnie od tego, które mamy aktualnie wybrane. Dotyczy to też przypomnienia o odbiorach odpadów. Osoby mające działkę za miastem docenią przydatność takiej funkcji.

To wszystko sprawia, że Lupe pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu, a przez to pieniędzy, na przygotowaniu i publikacji informacji w wielu miejscach. Znacząco podnosi też skuteczność dotarcia z komunikatem do odbiorców, dając im dostęp zawsze, wszędzie i tak, jak tego chcą — jak jest im najwygodniej.

Lupe oferuje

Mapa zgłoszeń widoczna dla mieszkańców

 • Zgłaszanie przez mieszkańców informacji o nieprawidłowościach na danym obszarze np. miasta, gminy, ale też i dowolnym innym obszarze, wskazanym na mapie, np. teren miasta i linie komunikacji podmiejskiej.
 • Przekazywanie propozycji zmian, np. nasadzenia roślin czy dodania przystanku komunikacji miejskiej.
 • Zadawania pytań urzędnikom w różnych mniej formalnych sprawach.
 • Publikacja komunikatów skierowanych do mieszkańców.
 • Zarządzanie zgłoszeniami, w tym automatyzacja ich obsługi, np. poprzez delegowanie ich do konkretnych wykonawców – firm i służb miejskich.
 • Przekazywanie komunikatów skierowanych do konkretnych osób, w tym przypomnienia o zaległościach w opłatach.
 • Publikacja harmonogramów odbioru odpadów.
 • Różne sposoby komunikacji: aplikacja mobilna, strona WWW, SMS, e-mail.
 • Aplikacja mobilna dla mieszkańców (zgłaszanie, odbieranie komunikatów), jak i służb serwisowych (potwierdzanie, dokumentowanie i rozwiązywanie zgłoszeń).
 • Możliwość udostępniania innych informacji, kalendarzy, ankiet i formularzy, np. kontaktowych.
 • Możliwość rozbudowy do pełnej strony WWW jednostki, w tym obsługa BIP.
 • Świadczenie usług na wszystkich poziomach dojrzałości, również 5.

Korzyści

Przykładowa analiza problemów w mieście lub gminie

 • Bieżące przekazywanie mieszkańcom ważnych komunikatów poprawia bezpieczeństwo.
 • Informowanie mieszkańców o rozwiązaniu zgłoszonych problemów poprawia wizerunek.
 • Lepsze szacowanie budżetów dla poszczególnych jednostek/zadań.
 • Centralne zarządzanie zgłoszeniami i ich rozproszona realizacja poprawia efektywność działania.
 • Rozliczalność obsługi problemów przez wykonawców i służby miejskie.
 • Obsługa wielu miast i gmin przy pomocy jednej aplikacji mobilnej i webowej. Ułatwienie dla osób mieszkających w obszarach podmiejskich.

Inne funkcje

Przykładowe statystyki, dostępne w aplikacji Lupe

Lupe, jako moduł systemu CMS SmartSite, może korzystać z innych jego modułów. Możliwe jest udostępnienie na stronie Lupe ankiety oceny realizacji zgłoszeń, oceny bezpieczeństwa miejscowości czy dowolnych innych. Można też opublikować różne banery, na przykład do stron służb miejskich czy promujące wydarzenia kulturalne. Istnieje możliwości dodawania i edycji dodatkowych stron – regulaminy, poradniki, dane kontaktowe do służb miejskich itp.

Integracja ze statystykami odwiedzin pozwala na ocenę popularności i zachowania użytkowników usługi. Wbudowane kilkanaście statystyk zgłoszeń i możliwości ich raportowania pozwalają na przegląd efektywności pracy jednostek realizujących zgłoszenia, ocenę jakości życia w mieście czy gminie, korzyści ze wdrożenia systemu czy zaangażowanie mieszkańców.

Wygląd aplikacji mobilnej i strony WWW Lupe można dostosować do wymagań identyfikacji danej jednostki, zmieniając logo, kolorystykę i układ elementów na stronie.