SMS-y i Newsletter

Określenie priorytetów dla lokalnej społeczności pomoże wybrać najbardziej dostosowany moduł szybkiej komunikacji, aby szybko i sprawnie przekazywać kluczowe powiadomienia. Wysyłanie komunikatów w aplikacji może następować zarówno poprzez newsletter i SMS oraz udostępnianie jako kanał RSS. Newsletter i SMS mogą być włączane dla każdego z komunikatów niezależnie.
Komunikaty mogą pochodzić z wielu źródeł i dotyczyć dowolnej tematyki o ustalonym priorytecie.
Mogą to być: 

  • Komunikaty wprowadzone w systemie Lupe.
  • Aktualności ze strony WWW.
  • Regionalny System Ostrzegania.
  • Komunikaty z innych systemów.
  • Wodociągi, zarządzanie ruchem, zarządzanie kryzysowe, straż miejska, podatki …